ДА ПОВДИГНЕМ ТЪМНИЯ ОБЛАК НАД ЕВРОПА

Types: Report
Published: 22 August 2018
Size: 2.60 MB

Това изследване, „Да повдигнем тъмния облак над Европа“, разяснява как подобряването на екологичните стандарти и по-строгите пределни норми за замърсяване от ТЕЦ на въглища биха могли да помогнат за справянето с опасното и скъпоструващо замърсяване на въздуха. Докладът показва и как повече от половината европейски ТЕЦ на въглища са получили специално разрешение да замърсяват над нивата, определени от законодателната рамка, целяща да контролира емисиите.