ДА ПОВДИГНЕМ ТЪМНИЯ ОБЛАК НАД ЕВРОПА

Types: Report
Published: 22 August 2018
Size: 2.60 MB

Това изследване, „Да повдигнем тъмния облак над Европа“, разяснява как подобряването на екологичните стандарти и по-строгите пределни норми за замърсяване от ТЕЦ на въглища биха могли да помогнат за справянето с опасното и скъпоструващо замърсяване на въздуха. Докладът показва и как повече от половината европейски ТЕЦ на въглища са получили специално разрешение да замърсяват над нивата, определени от законодателната рамка, целяща да контролира емисиите.

ДА ПОВДИГНЕМ ТЪМНИЯ ОБЛАК НАД ЕВРОПА
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more